De grensoverschrijdende benchmarking zal de beroepsfederaties en de bedrijvencluster in staat stellen om een stand van zaken op te maken op het vlak van professionele en pedagogische werkwijzen in de energierenovatie van gebouwen.

Hij zal het via de gezamenlijke organisatie van rondetafels ook mogelijk maken om een beeld te krijgen van de vragen van de bedrijven van de regio en ook van de technische en reglementaire context waarin ze werken.

De grensoverschrijdende benchmarking zal:

  • De beroeps, grensoverschrijdende technische gidsen aanreiken, waarmee ze de nodige technische competenties kunnen verwerven om zich aan de grensoverschrijdende markt van de regio aan te passen;
  • De opleidingsoperatoren, grensoverschrijdende vakgidsen aanreiken, die de benodigde grensoverschrijdende beroepscompetenties zullen bepalen om een nieuw grensoverschrijdend aanbod in alternerend leren te kunnen uitbouwen.

Deze studie voorziet in:

Analyse, in het grensgebied, van de technische en reglementaire evoluties in verband met energierenovatie via de organisatie van gezamenlijke rondetafels met beroeps uit de projectzone.

Detectie van de nieuwe beroepscompetenties die niet gedekt zijn door het aanbod in alternerend leren in de projectzone en identificatie van een nieuw aanbod in alternerende en voortgezette opleiding, dat beantwoordt aan de geïdentificeerde en gemeenschappelijke behoeften van de hele grensregio. Het project heeft tot doel om de competenties te bepalen voor 4 gezamenlijke opleidingsmodules en 1 nieuw opleidingstraject aan beide zijden van de grens.

Aanmaak en publicatie van grensoverschrijdende technische gidsen voor de bedrijven in de projectzone, met inbegrip van het luik grensoverschrijdende alternerende opleiding.

Aanmaak van grensoverschrijdende vakgidsen voor de opleidingsoperatoren van de projectzone met alle te beheersen grensoverschrijdende beroepscompetenties.