Het RENOVALT-project

In Frankrijk, en ook in België, moet er heel wat gebeuren op het vlak van energierenovatie van oude gebouwen.

Er komt steeds meer wet- en regelgeving inzake energieprestatie, om aan te sporen tot renovatie.

Renovalt, een Europees Interreg-project, heeft de ambitie om tegen 2022 de behoeften van de bedrijven rond dit thema onder de loep te nemen, om dan een aanbod in alternerend leren uit te werken en de grensoverschrijdende mobiliteit van werkkrachten te bevorderen.

Het partnership bepaalde volgende zones:

In Frankrijk:
– de departementen Marne en Ardennes – Grand-Est

In België:
– de provincies Namen
– Belgisch Luxemburg

Presentatievideo

Werking

1ste stap: analyse van de behoeften

Aan de hand van een analyse van de huidige behoeften zullen de beroeps van de sector de prioritaire gebieden uitlichten waarop het vervolg van het project zal toegespitst worden. Na deze studie zullen dan een technische gids voor bedrijven en een vakgids voor de opleidingsoperatoren opgemaakt worden.

2de stap: het opleidingsaanbod

In een tweede fase zal Renovalt, op basis van de resultaten van de behoeftenanalyse, een innovatief, kwalificerend en aanvullend opleidingsaanbod voor de werknemers uitwerken. De projectpartners zullen er op toezien dat de verworven competenties grensoverschrijdend worden erkend en dat begeleiding wordt aangeboden.