Eerste concrete stap in onze studie: de opzet van een cyclus van vier rondetafels! Doel? De behoeften van de bedrijven onder de loep nemen om zo opleidingsprogramma’s uit te werken die echt aan hun verwachtingen beantwoorden!

Deze rondetafel gaf ‘algemene’ beroeps in energierenovatie de kans om het globale landschap te schetsen, zowel technisch als qua regelgeving, waarin de bedrijven werken. Hij maakte het ook mogelijk om de gemeenschappelijke punten op te lijsten, maar ook de verschilpunten tussen de werkwijzen in de Belgische en de Franse bouwsector.